Gravlunden for KZ-fanger

Her hviler 31 frihedskæmpere, som døde i tyske koncentrationslejre. Cirka 340 danskere omkom frem mod befrielsen, som følge af opholdet i de tyske fængsler og koncentrationslejre. Og endnu flere døde efterfølgende alt for tidligt på grund af følgevirkningerne af opholdet. En efterforskning blev igangsat i 1945, og Ministeriet for særlige Anliggender sendte i 1947 en delegation til Tyskland med den opgave at identificere ligene af de danske, som under besættelsen var afgået ved døden i de tyske koncentrationslejre. Det lykkedes at identificere 114, som kom til Danmark på ladet af åbne hvide lastbiler d. 9. juli 1947.


De hvide lastbiler med afdøde KZ- fanger kørte gennem Danmark.

Her ved Damhustorvet i Rødovre.

Efter en højtidelighed i Vor Frue Kirke, d. 16. juli 1947, blev 26 begravet i Mindelunden. Resten blev begravet andre steder i landet. Senere på året kom de jordiske rester af yderligere fem danskere hjem fra Stutthof, og efter en højtidelighed i kapellet på Bispebjerg Kirkegård, d. 14. december 1947, blev også de begravet i Mindelunden. 

Gravlunden den 16 juli 1947med begravelse af KZ-fanger.