Henrettelsespladsen

De dødsdømte blev tidligt om morgenen afhentet fra Vestre Fængsel og kørt til Ryvangen. Flere kendte modstandsfolk, bl.a. de otte fra Hvidstengruppen og flere fra modstandsgrupperne Holger Danske og BOPA blev henrettet her.

 

De henrettede blev begravet på det militære område i Ryvangen.  

På billedet ses de tre bronzeafstøbninger i Mindelunden. Der lægges hvert år kranse ved pælene i forbindelse med den 9. april og den 5. maj.

Henrettelsespladsen med de tre pæle og halvtag hvor pelotonen [geværskytterne] kunne stå i læ.På Henrettelsespladsen var opstillet tre fyrretræspæle, som de dødsdømte blev bundet fast til og skudt. De tre pæle, der stod her den 5. maj 1945, blev flyttet til Frihedsmuseet. Heldigvis blev de tre pæle reddet, da museet brændte i 2013.

  I slutningen af 1950’erne blev der fremstillet tre nøjagtige bronzeafstøbninger af pælene, som blev sat op på Henrettelsespladsen.I jorden foran henrettelsespælene er nedlagt en mindeplade med inskription af Kaj Munk: 
’Drenge, I drenge som døde.
I tændte for Danmark i dybeste mulm
en lysende morgenrøde’.