Hovedindgang


Da samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland brød sammen d. 29. august 1943, blev kasernen stormet af det tyske militær. Det var umuligt for de danske soldater på kasernen at gøre nævneværdig modstand.

 

Kasernen blev herefter benyttet af tyskerne – og skydebanerne (8) & (9) blev brugt til henrettelser.

 

Efter krigen fandt man ligene af 202 personer på området, som blev gravet op og identificeret. 197 af disse var døde frihedskæmpere, andre danskere samt en enkelt polak, som også var frihedskæmper. Fem var tyskere, som blev begravet andre steder. Den 29. august 1945 samledes 106 kister med de dræbte på Ridebanen bag Christiansborg Slot og kørt gennem København til Mindelunden, hvor de blev begravet.


Kisterne køres på lastbiler gennem byen til Mindelunden. 

Familierne til de 91 ud af de 197 frihedskæmpere valgte at lade dem genbegrave i deres respektive sogne. Disse personer er mindet på Mindepladerne (4) foran Det store Monument (3).Frihedskæmpere bærer kisterne fra et kapel til transport til Mindelunden, august 1945.