Militær pistolskydebane 

Pistolskydebanen var en del af de militære anlæg tilhørende Ingeniørkasernen i Ryvangen. Her blev de første henrettelser af frihedskæmpere udført af den tyske værnemagt. Fra de nærtliggende ejendomme kunne man se skydebanen. Beboerne her fortalte, at de i den første tid efter tyskernes overtagelse af Ryvangen så tyske soldater og civile ankomme i lastbiler, man hørte skudsalver fra skydebanerne og så derefter kister blive båret væk derfra. I dagene efter kunne de i aviserne læse notitser om henrettede danske modstandsfolk og de var derfor ikke i tvivl om, at det var her henrettelserne havde fundet sted. Tyskerne flyttede derefter henrettelserne til Henrettelsespladsen (8).


Pistolskydebane, anvendt til de første henrettelser.

Pistolskydebanen blev fredet i 1990 og er det sidste, der blev en del af Mindelunden (1). Foran pistolskydebanen er opsat en Mindesten (10) rejst i mindet om de først henrettede. 

Pistolskydebanen som den der ud i dag. Det er på banen til venstre, de første danske frihedskæmpere blev henrettet.