Links

Frihedsmuseet

 • Frihedsmuseet fortæller om den danske modstandskamp mod den tyske besættelse 1940 – 1945.
  Udstillingens rødder går tilbage til Frihedsrådets udstilling ‘Det kæmpende Danmark’ i befrielsessommeren 1945. 


Kirkeministeriet

 • Kirkeministeriet har til huse i Staldmestergården, som blev opført 1703-06 som bolig for personalet ved Den kongelige Staldetat. Arkitekterne var W.F. von Platen (1667-1732) og C. Marselis (1670'erne-1731). I begyndelsen af 1900-tallet manglede centraladministrationen plads, og Staldetaten måtte derfor afgive bygningen. En af de institutioner, som i 1910 flyttede ind, var Kultusministeriet. Efter at Kultusministeriet i 1916 blev delt i et Undervisningsministerium og et Kirkeministerium, forblev de to ministerier i hver deres del af bygningen.

Find Gravsted

 • Ved hjælp af "Findgravsted.dk" kan du finde den nøjagtige lokalisation på frihedskæmperne.
  Alt du skal gøre er:
  1) Gå ind på "Frindgravsted.dk" eller download Find Gravsted i appen.
  2) Vælg Mindelunden som kirkegård.
  3) Indtast fornavn og/eller efternavn på den søgte frihedskæmper.
  4) Frihedskæmperens nøjagtige placering bliver anvist på et satellitfoto.