Links

Frihedsmuseet

  • Frihedsmuseet fortæller om den danske modstandskamp mod den tyske besættelse 1940 – 1945.
    Udstillingens rødder går tilbage til Frihedsrådets udstilling ‘Det kæmpende Danmark’ i befrielsessommeren 1945. 


Kirkeministeriet

  • Kirkeministeriet har til huse i Staldmestergården, som blev opført 1703-06 som bolig for personalet ved Den kongelige Staldetat. Arkitekterne var W.F. von Platen (1667-1732) og C. Marselis (1670'erne-1731). I begyndelsen af 1900-tallet manglede centraladministrationen plads, og Staldetaten måtte derfor afgive bygningen. En af de institutioner, som i 1910 flyttede ind, var Kultusministeriet. Efter at Kultusministeriet i 1916 blev delt i et Undervisningsministerium og et Kirkeministerium, forblev de to ministerier i hver deres del af bygningen.